Bên cạnh việc dùng thuốc thì một số loại thực phẩm cũng đem lại nhiều lợi ích cho người bệnh cao huyết áp trong việc giảm huyết áp; hỗ trợ quá trình điều trị và dự phòng các biến chứng của bệnh…